Murderpedia

 

 

Juan Ignacio Blanco  

 

  MALE murderers

index by country

index by name   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  FEMALE murderers

index by country

index by name   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 

 
 

The Encyclopedia of Murderers

 
 
 
X
 
 

Name

Date Victims Location

 

Huan Yun XIANG

October 21, 2002 2 Australia

 

Jin XIANGWU

February 27, 2000 3 China

Qiu XINGHUA

July 16, 2006 11 China

Yang XINHAI

2001 - 2003 67 China

 

Kao XIONG

December 4, 1999 5 California, USA

 

Elias XITAVHUDZI

1960's 16 South Africa

 

Wang XIWEN

November 17, 1980 7 China

 

Jian XUELIANG

August 18, 2004 8 China
 
 
 
 
 
 
home last updates contact